Jak přivolat vílu, která pomůže s naším trápením? (první část)

4. listopadu 2017

Nejčastěji je voláme, když máme trápení, bolest nebo strach. Hledáme u nich pomoc a věříme, že odnesou všechny negativní energie, obavy a starosti. Existuje mnoho druhů víl a každá může pomoct s různými trápeními. Jaké jsou ty základní a jak je přivolat, to exkluzivně pro čtenářky Aha! pro ženy připravila kartářka Jana Naděžda (52) z Prahy.

Tento článek byl uveřejněn v magazínu AHA! pro ženy.

Kde a jak žádat víly o pomoc?

Dobře si vyberte místo venku v přírodě, kde svou prosbu o pomoc vyslovíte. Mělo by být v souladu s vámi samými, kde se cítíte dobře. Najděte si oltářek: placatý kámen, obří kámen, vytvořte plošku z dřívek nebo malinkou přehradu ve vodě (záleží i na druhu víly, kterou voláte). Ozdobte jej květinami, dřívky, mušlemi, škeblemi.

Přineste s sebou koláč, který jste sami pekli, lesklé a hezké kamínky nebo korálky. Vše položte na oltářek a poproste vílu, aby dary přijala. Pak vyslovte zaříkadlo o přivolání pomoci a vyslovte svá trápení. Nezapomeňte se na konci uklonit vždy vílám poděkovat za přízeň a pomoc. Dary nechte ležet a místo opusťte.

Motýlí víly

Dávají pozor na vše, co létá. Na motýly, ptáky, včely, brundibáry a jiný hmyz. Starají se o to, aby jim nikdo neubližoval a aby vždy měli dostatek potravy. Jsou okřídlené a malinké. Mají rády, když pečujeme o vše kolem nás a necháváme je žít dle vlastních pravidel.

S čím pomáhají

S rovnováhou myšlení i bytí. S láskou, ohleduplností, radostí, pocitem vyrovnanosti a úcty, při hledání sama sebe nebo práce či partnera. Roznáší zprávy do různých domovů.

Jak je přivolat

Letím, letím světem víl
hledám pomoc pro můj cíl
pokoru a lásku prosím
Vílo, dej mi, ať je umím nosit
Dej mi síly dostatek
moudrosti a štěstí taky
to vše ať se v Lásce vrátí.

...a vyslovte svou prosbu, přání či trápení. Nezapomeňte opět dostatečně a upřímně poděkovat.